Savaş bitməmiş hələ – Sabir RÜSTƏMXANLIbackend

Savaş bitməmiş hələ – Sabir RÜSTƏMXANLI

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Dilimizdə əsirdir

həqiqətin ər sözü,

Ürək pıçıldayır, döz,

açıb tökmə hər sözü!

Düşmən meydan sulayır –

silaha döndər sözü!

Öz içində sorğunun,

vaxtı yetməyib hələ,

İkinci cəbhə açma,

savaş bitməyib hələ!

 

Ürəyim bu əmriylə

nizamlayır hər işi,

Bu bir könül harayı,

vətəndaş göstərişi.

Səbr, dözüm, ədalət –

müdriklərin vərdişi

Ölüm deyil hər acı,

hər qışın baharı var,

Keçib gedər bu dərdlər,

zülümlər, ayrılıqlar…

Ucalmaq düzlüklədir,

qoy niyyətin düz olsun.

Halal süfrələrində

çörək olsun, duz olsun,

Vətəndaşın Tanrıya

sevgisi sonsuz olsun!

Dağlar halını pozmaz

şimşəklərin səsindən.

Millət yaxşını-pisi

bişirər kürəsində.

Ağız açıb dörd yandan

yüz uçurum, yüz tələ.

Sabahkı günü düşün,

Savaş bitməyib hələ!

 

Ədalətli bir dava

durdurar nahaq qanı.

Savaş tarix önündə

bir namus imtahanı.

Savaş – ruhun sınağı,

kişiliyin meydanı.

Ədalətsiz dünyaya

haqq qandırmaq zamanı.

 

Ağıllıdır Dəlidağ,

sirr açmaz qutsal yazı.

Daşa dönüb qorunur

türkün susmaq avazı.

Son sözünü deməyib

nə qılıncı, nə sazı,

Axır tarix çayları,

hər üsyan bir şəlalə.

Dinlə, dağlar deyəni,

Savaş bitməyib hələ!

***

Küçələrdən keçirəm,

millətim kef-damaqda.

Başqa qayğısı yoxdur

oxuyub oynamaqdan.

Şadlıq deyilməz buna,

bezdik yalan soraqdan,

Çatmır kar qulaqlara

yurdların haray səsi.

Sızlatmır ürəkləri

“Qarabağ şikəstəsi”…

 

Ey vətəndaş! Silkələn!

Başını qaldır yerdən.

Bu gün xəbər tutdunmu

Laçından, Kəlbəcərdən?

Sözünlə üfürdünmü

küllənmiş ocaqları?

Övladın öyrəndimi,

sevdimi o dağları?

Dünən Cıdır düzündə

gördünmü o “Yallı”nı?

Niyə vulkana dönüb

püskürmədi al qanın?!

Yerindən dikəldinmi

“Çahargah”ın ziliylə,

Dağdan enib gəldinmi

baharın gur seliylə?

Bülbülün nəğməsindən

külünəcən yandınmı?

“Uvertüra” çalındı,

yuxudan oyandınmı?

Niyə səsin qısılıb,

damarında donub qan?

Yurdun xilası varmı

Yurd üçün vuruşmasan?

***

Vətən əsir, yaralı,

biz də bir yara vuran

İtən yurdlar adına

dükan, meyxana quran.

“Gedək “Laçın yolu”na,

kababxana yan-yana.

“Ağdam”da yeyib-içək,

baş çəkək “Zəngilana…”

“Bərgüşad” əl altında,

Bakıdan axır Tərtər.

İtən kəndinin adı

bir barda qalsa yetər!

Qeyrət, şüur, heysiyyət

pulun əlində kölə.

Pullara da həkk edək:

“Savaş birməyib hələ!”.

 

Ağır ellər, mahallar

hamısı Abşeronda.

Sahilimiz şor göllər,

yaylamız Qobustanda.

Zirvələrdə doğulan,

Muğan gəzir, Mil gəzir

Sarayları dağılan.

bir uçuq mənzil gəzir

Vulkan külü üstündə

hərəyə bir daş qəfəs.

Boz təpə dağ yerinə,

neft gölü çaya əvəz.

Qaldımı Qarabağa

yas saxlayıb ağlayan?

Tarın dilində ağı,

sazın dilində tufan…

Zirvənin qarı çəkmir

çadırda doğulanı.

Araz adlı dərdi yox

dərdində boğulanın.

Evlərimiz talanıb,

qəbiristanlar şumlanmış.

Nədən dilin quruyub,

nədən ağzın mumlanmış?

Ekranda şit diringi,

ya uyudan əyləncə.

Hardadır “Cəngi” dərsi

yol göstərə hər gəncə?!

***

Xalqın qulağı dolub

sülh, atəşkəs sözündən

Yalançı ümidlərdən,

“danışıq” hiyləsindən.

Sülh çiçəyi dibçəkdə…

ATƏT-in ofisində

Saralır yavaş-yavaş

azadlıq həvəsində.

BMT qətnaməsi

quru sözdür, quru söz!

Millətlərin ayaqda

toz olan qüruru-söz!

Bakıdan İrəvana

kədirbazlıq eləyən,

Bu qədər boş vədəsi

yenə azlıq eləyən

Düşmənin dilmancıykən,

həm də araçı olub.

İkili danışmaqdan

dilləri haça olub.

Təkrar – köhnə nağıllar,

təkrar – sıfır nöqtəsi.

Minsk qrupu bizə,

Avropanın tələsi!

Bir milyon qaçqınımın

duz səpib yarasına

Bütün dünya oynayır

köhnə çar havasına…

***

Qaçqın, köçkün, didərgin!

Yurda sevgin qalırmı?

Qisas üçün qətiyyət,

düşmənə kin qalırmı?

Bilirsənmi nə demək,

Şuşa, Laçın cənnəti?

İlahinin bizlərə

İstisu mərhəməti?

Qəlbini sızladırmı

Salvartıdan əsən yel?

Ala göllər üstündə

yetim yazı, yetim dil.

Bakıda, Sumqayıtda

nə qədər kök atsan da

Qalib gəlib yuxunda

öz arzuna çatsan da

Şəhid ruhu didərgin

barışmaz bu hal ilə.

Qazilər intizarda:

Savaş bitməyib hələ!

…Sən ey ilkəl düşüncə,

qəbilə təfəkkürü,

Xəzəri çəpərləyən,

tordan keçirən Kürü.

Qoruqlayan qışlağı

dağda yaylaqçı olan,

Avropada ateist,

Məkkədə Hacı olan.

Sizi də silkələyər

bir yerüstü zəlzələ,

Savaş bitməmiş hələ!

 

Ey yurdumun dərdiylə

dilimdə yanan ahım!

Hədəfim ola-ola

ey pas atan silahım!

Namərdə fürsət verib

məni əzən Allahım!

Bəlkə bir təqsirim var,

söylə, nədir günahım?

Bəlkə yol yorğunuyam,

bəlkə etiqadım az,

Qızıl deyil, neft deyil,

Qarabağım satılmaz!

 

…Ruhu əsir düşənin

sərvəti də dəyərsiz

Nəfsinə yenilənin

qeyrəti də dəyərsiz.

Hər rayonum gedəndə

qoşdunuz yeni dastan.

Gülüstanım viranə

evləriniz gülüstan…

Əyildi dağ qüruru

kölə nəfsi önündə,

Kiminsə kürsülərdə

qazanc güdən günündə.

Dağdan qopan görsün ki,

dağdan böyük dağ da var.

Güvəndiyi vətəndə

səfil yaşamaq da var.

Dilimə, keçmişimə

neçə yamaq vuraraq

Moskva layihəsi

bir tarix uyduraraq

Tanrıma, inancıma,

Qurduma əl atdınız.

Satqınlarla doldurub

Ordumu aldatdınız.

Bir milyon könlüqırıq…

siz də qırmaq ustası.

Özünə quyu qazıb,

yara vurmaq ustası.

Yad qan, sərvət, satqınlıq,

riyakarlıq əl-ələ.

Ancaq unudursunuz:

Savaş bitməyib hələ!

 

Millət əsgər deyəndə

“qaçaq” ruhunu yayma!

Oğluma, uşağıma

qorxaq ruhunu yayma!

Olmasaydı Bakının

o kürsü oyunları,

O yaltaq tülküləri.

o nökər qoyunları

Karvan-karvan maşınla

eli eldən qoparan.

Sinəmi səngərimdən,

əli əldən qoparan

Biz elə boş əllə də

verməzdik yağıya can…

***

Alim qardaş, ömrünü

həsr etdiyin o yalan

Silinib gedəcəkdir

zərli kitablarından.

Nədən “yeni” düşüncən

seçilmir köhnə çağdan.

Yorulmadın millətə

saxta tarix yazmaqdan.

İdeya uydurmaqdan.

Bilmirsənmi sözünlə

özünə quyu qazdın

Bir yalanı erməni,

birini də sən yazdın…

Unutmasın sözümü

ədalətdən əl üzən.

Xoşbəxtliyi qaçmaqda,

yolu qurbətdə gəzən.

Yenə kasıb döyülür,

günahkar yenə millət.

Quldur çələng taxanda,

qara geyir məmləkət…

Xalq işində, gücündə,

nökər gedən xan gəlir.

Neçə soyad dəyişib

düşməndən olan gəlir.

Boş qazan danqıldayır –

ortada çömçə-qaşıq.

Elin yolunu əyir

qanı başdan qarışıq.

Bu taleyin oyunu –

nəbzimi ölçür hələ.

Şükür qaynayır qanım,

Savaş bitməyib hələ!

 

Hanı qələm dostlarım,

ömrü boyu qəm çəkən,

Qəzəbdən ümidin də

üstündən qələm çəkən.

Vətəndən yaza-yaza

vətəndə qərib olan,

Nə evi, nə iş yeri…

hava ilə dolanan.

Dözümlüsü Don Kixot,

zəifi sınıb gedən

Öz dərdinə əriyib.

oduna yanıb gedən.

Bəzisi də yuxulu,

gözlərini tutub tor,

Onunçün dünya qara,

bütün adamlar nankor.

Siyasətdən yan qaçan

fikri içinə dönük.

Düşüncəsi keyimiş,

ürəyi çoxdan sönük.

Təzə bir dəb görüncə

qoşma, dastan bəyənməz,

Özümüzün olanı

oxumadan bəyənməz!

Avropa əli uzun –

Aya, Marsa yetişər.

Ancaq yenə yaramız

bitişər öz əlinlə,

otunla, məlhəminlə.

Öz atanın sözüylə,

öz ananın sözüylə.

Başına halə kimi

fırlananın sözüylə.

Nəsiminin, Vaqifin,

Ələsgərin sözüylə,

Şuşaya bayraq taxan

İlk əsgərin sözüylə!

***

Oxucum, sən inanma

vədlərə, yalana

Xalqın təmiz adını

bazara çıxarana…

Var-dövlət bərəkətdir,

harınlığa dönməsə…

Bəzək göz oxşayardı

astarı görünməsə…

Uçurub yelə verdin

neçə fürsəti, getdi.

Bu qəhrəman millətə

qorxunu kim öyrətdi?

İşğala, bölünməyə,

dözməyi kim öyrətdi…

Oyan, sıyrıl səbrindən!

Vaxt gözləmir, vaxt uçur,

Barı indi silkələn, indi ayılsın başın,

Başlansın tarixinin ölüm-dirim savaşı!..

30-31 iyul, 2019